• header01.jpg
 • header02.jpg
 • header03.jpg
 • header05.jpg
 • header06.jpg
 • header07.jpg
 • header09.jpg

*      KVIEČIAME MOKYTIS MŪSŲ GIMNAZIJOJE!    *    PRIĖMIMO DOKUMENTŲ ĮFORMINIMAS BIRŽELIO 18-19 D.   * 

   

 

 

GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS INFORMACIJA

Gimnazijos mokinių priėmimo komisija naujų mokinių priėmimo dokumentų įforminimą vykdys:

    - birželio 18 d. (ketvirtadienį) – 8.00 - 19.00 val. ir
    - birželio 19 d. (penktadienį) – 8.00 – 18.00 val.;
    - priėmimo komisija dirbs gimnazijos aktų salėje (IV aukšte).

Platesnė informacija apie dokumentų pateikimo tvarką čia:

 

 

__________________________

PATVIRTINTA
Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos
direktoriaus 2020 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. V1-99

Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ugdymo proceso ir gimnazijos veiklos organizavimas

2020-05-25–2020-06-19

Gimnazijos veikla nuo gegužės 25 d. iki birželio 19 d. vykdoma mišriu darbo organizavimo būdu:

 1. Iki birželio 5 d. I–III klasių mokiniams pamokos ir konsultacijos IV kl. mokiniams vyksta nuotoliniu būdu.
 2. Birželio 8-19 d.mokiniams organizuojama ne pamokinė veikla (vykdoma nuotoliniu arba/ir kontaktiniu būdu):
 3.  I–III kl. mokiniams– projektinė, pažintinė ir neformalioji veikla;
 4. abiturientų brandos egzaminų konsultacijos;
 5. papildomi darbai ir konsultacijos mokiniams, turintiems nepatenkinamus II pusmečio įvertinimus (pagal iš anksto  sudarytą ir mokiniams paskelbtą grafiką);
 6. švietimo pagalbos priemonės SUP poreikių turintiems mokiniams ir psichologinės konsultacijos to pageidaujantiems gimnazijos bendruomenės nariams.
 7. Birželio 18 d. –papildomų darbų atlikimo ir žinių lygio nustatymo įskaita papildomus darbu turėjusiems I–IV klasių mokiniams (vyks gimnazijoje kontaktiniu būdu pagal sudarytąir iš anksto paskelbtą grafiką).
 8. Iki birželio 19 d. – švietimo pagalba, psichologinė pagalba, SUP poreikių turinčių mokinių konsultavimas (vyksta nuotoliniu ir/arba kontaktiniu darbo organizavimo būdu).
 9. Gimnazijos administracija, pagalbos mokiniams ir kiti specialistai bei mokytojai dirba mišriu darbo organizavimo būdu.
 10. Gimnazijos sekretoriatas bei aptarnaujantis personalas dirba įprastiniu darbo organizavimo būdu.

Abiturientams:

 1. Gegužės 25 d. – birželio 5 d. organizuojamos pasirinktų brandos egzaminųkonsultacijos nuotoliniu būdu.
 2. Birželio 8–19 d. organizuojamoskonsultacijos kontaktiniu būdu (mokiniai privalo iš anksto komunikuoti su mokytojais ir registruotis į pageidaujamas konsultacijas; pagal mokinių skaičių bus rengiamas konsultacijų grafikas, parenkamos didesnės patalpos konsultacijoms; mokiniai privalo dėvėti apsaugos priemones (veido kaukes ir (pageidautina) vienkartines pirštines; įeinantiems į gimnazijos patalpas mokiniams, bekontakčiu termometru bus matuojama temperatūra).

Priėmimas į I, III klases:

Birželio 18–19 d.vykdomas priėmimo į I-mas gimnazijos klases įforminimas ir mokymo(-si) sutarčių pasirašymas (gimnazijos aktų salėje kontaktiniu būdu; papildoma informacija bus skelbiama atskiru skelbimu).

Ugdymo proceso pabaiga – 2020-06-19.

Administracija

Vadovėlių ir kitų leidinių surinkimo grafikas

(paspauskite ant paveikslėlio norėdami padidinti)

Nuotolinė tarptautinė projekto konferencija „EKO menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ pagal tarptautinį eTwinning projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių/The International conference “Eco Art and Culture In The World Under Interdisciplinary Aspect” under the eTwinning international project “World Universities To Schools” between VDU and Garliava Juozas Luksa gymnasium „Tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose”

      Šią gegužę, tarptautinis eTwinning projektas „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose/„World universities to schools“ švenčia savo 4-ąjį gimtadienį. Projekte dalyvauja virš 100 narių - meno mokyklos, įtraukiojo mokymosi institucijos, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigos, progimnazijos, pagrindinės mokyklos, gimnazijos, profesiniai centrai, kolegijos, universitetai. Pagrindiniai partneriai - Vytauto Didžiojo Universitetas, Kauno r. Juozo Lukšos gimnazija ir Kauno l/d Linelis.  E Twinning sistemoje - mūsų partneriai - albanai, italai ir turkai. Projektas inovatyvus, progresyvus (Dr.A.Tamušauskaitė, 2020), skatinantis vertybių ugdymą (Dokt.K.Grigaitė-Bliūmienė, 2020) bei kalboms jautrų mokymąsi  (Dr.V .Bijeikienė, 2020), netipinėse mokymosi (Dr. A.Tamušauskaitė, 2019) besimokančios organizacijos paradigmos kontekste, ekologinėje ir modernioje visuomenėje (Dokt. P.Palujanskienė, 2020).

      2020 05 15 d. inicijuota Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos, vienos iš koordinatorių, vyko 4-oji tarptautinė šio eTwinning projekto konferencija “Eko menas ir kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“/”The international conference Eco art and culture in the world under an interdisciplinary aspect” sulaukusi beveik 200 dalyvių, sutikusių priimti nuotolinės konferencijos iššūkį.

2020 05 15
NUOTOLINĖ TARPTAUTINĖ PROJEKTO KONFERENCIJA „EKO MENAS IR KULTŪRA PASAULYJE TARPDISCIPLININIU ASPEKTU “
PAGAL TARPTAUTINĮ E TWINNING PROJEKTĄ „TARPKULTŪRINĖS KOMUNIKACIJOS ĮGŪDŽIŲ/THE INTERNATIONAL CONFERENCE “ECO ART AND CULTURE IN THE WORLD UNDER INTERDISCIPLINARY ASPECT” UNDER THE E TWINNING INTERNATIONAL PROJECT “WORLD UNIVERSITIES TO SCHOOLS”
BETWEEN VDU AND GARLIAVA JUOZAS LUKSA GYMNASIUM
TOBULINIMAS IR JŲ INTEGRAVIMAS UŽSIENIO KALBŲ IR KITŲ DALYKŲ PAMOKOSE”
 
Konferencijos programa 

 

 

 IEŠKANTYS KELIĄ SURANDA, SKRENDANTYS SAULĘ PASIEKIA

1,2 % PARAMA

GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJAI

KVIEČIAME TAPTI KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS RĖMĖJAIS, SKIRIANT 1,2 PARAMĄ GIMNAZIJOS BENDRUOMENĖS PAPILDOMŲ VEIKLŲ ĮGYVENDINIMUI, UGDYMO KOKYBĖS IR SĄLYGŲ GERINIMUI, MOKYMO IR MOKINIŲ LAISVALAIKIO ERDVIŲ MODERNUZAVIMUI, MOKINIŲ KELIONIŲ, AKCIJŲ IR KITŲ VEIKLŲ ORGANIZAVIMUI BEI SKATINIMUI.

KAUNO R. GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS

IDENTIFIKAVIMO  NUMERIS (kodas)- 191074837

1,2 % NUO JŪSŲ JAU SUMOKĖTO GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO (GPM) – TAI PARAMOS TEIKIMO BŪDAS, NEREIKALAUJANTIS IŠ JŪSŲ PAPILDOMŲ IŠLAIDŲ! JEI NEGALITE NUSPRĘSTI, KAM SKIRTI ŠIĄ JŪSŲ SUMOKĖTŲ MOKESČIŲ DALĮ, UŽ JUS TAI NUSPRĘS VALDŽIA. TODĖL KVIEČIAME JUS, PASINAUDOTI SAVO TEISE, PATIEMS SPRĘSTI, KAM ATITEKS JŪSŲ PINIGAI, IR SKIRIANT SAVO GPM DALĮ KARTU PRISIDĖTI PRIE

GIMNAZIJOS GEROVĖS KŪRIMO.

PARAMĄ GALIMA SKIRTI IKI 2020-07-01

Nuoširdžiai dėkojame Jums už 2018 metų mokestinio laikotarpio 2 % paramą: gimnazija iš viso gavo 3060,31 EUR.

Rekomendacijos mokiniams

Šiuo metu visi gyvename laikotarpiu, kokio dar niekada nėra buvę, o kitaip sakant šią situaciją galima pavadinti krizine. Šiuo metu visi susiduriame su labai daug apribojimų, kurie palietė mus visus. Paprastai sakant, yra tam tikri dalykai, kurie gali padėti išgyventi krizę. Taigi šios rekomendacijos gali Tau padėti.

- Kiekviena krizė sukelia išgyvenimų, vieniems mažesnių, kitiems didesnių, bet labai svarbu pasirūpinti savo emocine savijauta. Taigi, kviečiu Tave kuo dažniau pagalvoti  kaip Tu jautiesi. Gal tai džiaugsmas, kad nereikia eiti į pamokas, o gal pasimetimas, gal dirglumas, gal nerimas dėl pasikeitimų, gal baimė dėl ateities, gal panika, įtampa ar liūdesys. O gal visai kiti, čia dar nepaminėti jausmai.

- Nelygink savęs su kitais ir negalvok, kad kiti geriau žino, kaip šiuo sunkiu metu gyventi. Tikrai ne visiems sekasi prisitaikyti ir nereikia lygintis su tais, kurie „trasliuoja“, kad sekasi puikiai. Visi esame skirtingi ir turime atrasti savo unikalų būdą kaip prisitaikyti. Primink tai sau kiekvieną dieną J

- Tam, kad gyventi, mokytis ir bendrauti būtų lengviau, susidaryk savo dienotvarkę ir jos laikykis.

- Labai svarbus kokybiškas nakties miegas. Jei jauti poreikį, gali pamiegoti ir dieną J

- Labai svarbu reguliari mityba – būtinai valgyk bent 3 kartus per dieną (pusryčius, pietus, vakarienę). Remkis sveikos mitybos principais, valgyk vaisių, daržovių, gerk pakankamai vandens.

 1. Psichologinės pagalbos teikimas nuotoliniu būdu
 2. Dėl techninės pagalbos ir konsultacijų ruošiantis nuotoliniam mokymui
 3. Dėl mokinių prisijungimo prie G-Suite for Education Google Classroom
 4. DĖMESIO! INFORMACIJA DĖL UGDYMO PROCESO KOREGAVIMO, ESANT DIDELEI UŽSIKRĖTIMO NUO KORONAVIRUSO GRĖSMEI
 5. Dėl elgesio viešose vietose
 6. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokytojams, mokiniams ir jų tėvams!
 7. SVARBI INFORMACIJA MOKINIŲ TĖVAMS SIEKIANT UŽKIRSTI KELIĄ GALIMAM KORONAVIRUSO (COVID-19) PLITIMUI
 8. KAIP SAUGOTIS KORONAVIRUSO IR KĄ DARYTI UŽSIKRĖTUS
 9. Juozo Lukšos gimnazijos mokinių pasiekimai Jaunųjų filologų konkurse ir lietuvių kalbos olimpiadoje
 10. „Aukštųjų mokyklų mugė 2020“
 11. Gimnazijai vėl nusišypsojo sėkmė
 12. Integruota lietuvių kalbos ir užsienio kalbų pamoka III klasėje
 13. Žiemos šventės Europoje
 14. Gerumo akcija
 15. Partnerystės projektas ,,Mokinys – mokiniui“
 16. Gimnazistų turistinis žygis „Keliauk po Lietuvą“ , Erasmus+ KA229
 17. Literatūros pamoka Tolminkiemyje
 18. Anglų kalbos ir kitų dalykų mokytojų metodinė valanda dalyvaujant VDU tarptautinių studijų studentams pagal tarptautinį tęstinį projektą „Tarpkultūrinės komunikacijos įgūdžių tobulinimas ir jų integravimas užsienio kalbų ir kitų dalykų pamokose“/World Uni
 19. Konferencija „Menas ir Kultūra pasaulyje tarpdisciplininiu aspektu“ pagal Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos koordinuojamą projektą „World universities to schools“
 20. Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos programa „SAVU KELIU“

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien92
Šią savaitę625
Viso580610

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos