Socialinis pedagogas

Socialinės pedagogėsveiklos tikslas - vaiko saugumas ir gerovė.

Socialinės pedagogės veiklos sritys gimnazijoje:

Vykdo prevencinį darbą:
- Individualiai konsultuoja sunkumų turinčius mokinius;
- Individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus su mokiniais susijusiais klausimais;
- Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) veikloje;
- Vykdo mokinių lankomumo (vėlavimo į pamokas) stebėseną, analizuoja pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas priežastis, drauge su VGK siūlo priemones situacijai gerinti;
- Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą mokiniams sprendžiant problemas;
- Lanko mokinius jų namuose;
- Inicijuoja prevencines programas, dalyvauja konkursuose ir kt.;

Vykdo karjeros ir socialinį mokinių ugdymą:
- Inicijuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
- Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais socialinės pagalbos teikimo klausimais;
- Organizuoja karjeros ugdymo renginius, išvykas, susitikimus su įvairių profesijų žmonėmis, įgalina įvairiapusį mokinio karjeros kompetencijų ugdymąsi;

Vykdo informacinį darbą:
- Dalyvauja tėvų, pedagogų susirinkimuose ir esant poreikiui rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis;
- Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius;
- Inicijuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius;

Organizuoja socialinių paslaugų vaikui teikimą:
- Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą gimnazijoje

(nemokamo maitinimo organizavimo tvarka);

(informacija dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo).
- Organizuoja nemokamą mokinių, gyvenančių Kauno rajone, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal (pavėžėjimo tvarka);

Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė Gintarė Orintienė

Socialinės pedagogės kabinetąrasite ketvirtajame aukšte (412 kab.). Galite susisiekti tel. Nr.: 8-37-551062

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien105
Šią savaitę2342
Viso422182

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos