• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg
   

 

 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. bus priimami Jūsų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis gimnazijoje 2020 – 2021 m.m.

Priėmimo metu būtina pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (forma pridedama. Prašymus galima užpildyti ir atvykus į gimnaziją).

Prašymo forma:

Prašymai bus priimami  iki 2020 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-20   ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Socialinis pedagogas

Socialinės pedagogėsveiklos tikslas - vaiko saugumas ir gerovė.

Socialinės pedagogės veiklos sritys gimnazijoje:

Vykdo prevencinį darbą:
- Individualiai konsultuoja sunkumų turinčius mokinius;
- Individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus su mokiniais susijusiais klausimais;
- Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) veikloje;
- Vykdo mokinių lankomumo (vėlavimo į pamokas) stebėseną, analizuoja pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas priežastis, drauge su VGK siūlo priemones situacijai gerinti;
- Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą mokiniams sprendžiant problemas;
- Lanko mokinius jų namuose;
- Inicijuoja prevencines programas, dalyvauja konkursuose ir kt.;

Vykdo karjeros ir socialinį mokinių ugdymą:
- Inicijuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
- Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais socialinės pagalbos teikimo klausimais;
- Organizuoja karjeros ugdymo renginius, išvykas, susitikimus su įvairių profesijų žmonėmis, įgalina įvairiapusį mokinio karjeros kompetencijų ugdymąsi;

Vykdo informacinį darbą:
- Dalyvauja tėvų, pedagogų susirinkimuose ir esant poreikiui rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis;
- Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius;
- Inicijuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius;

Organizuoja socialinių paslaugų vaikui teikimą:
- Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą gimnazijoje

(nemokamo maitinimo organizavimo tvarka);

(informacija dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo).
- Organizuoja nemokamą mokinių, gyvenančių Kauno rajone, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal (pavėžėjimo tvarka);

Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė Gintarė Orintienė

Socialinės pedagogės kabinetąrasite ketvirtajame aukšte (412 kab.). Galite susisiekti tel. Nr.: 8-37-551062

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien2
Šią savaitę1281
Viso555634

Dabar lankosi

5
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos