Mokinių priėmimas
Mielieji,
norintys mokytis mūsų gimnazijoje mokiniai ir jų tėvai/globėjai savo prašymus gali palikti gimnazijos raštinėje kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 14.00 val.
Papildomi pokalbiai dėl priėmimo gimnaziją (jei bus vietų į norimą klasę), sutarčių pasirašymas ir kitų dokumentų įforminimas bus organizuojamas rugpjūčio 28 d. (pirmadienį) nuo 9.00 iki 12.00 val.
Privalomi pateikti dokumentai:
-         Prašymas
-         tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kopija
-         mokyklos/pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimas ir kopija
-         gyvenamosios vietos deklaracija ir kopija (jei originalo negalite palikti)
-         nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ją būtina pateikti iki rugsėjo 15 d.)
Fotografija mokinio pažymėjimui bus daroma gimnazijoje priėmimo metu.
Administracija

Abiturientų dėmesiui!

Brandos egzaminų rezultatus galima peržiūrėti https://rezultatai.nec.lt.

prisijungimo vardas – kandidato kodas,

slaptažodis – kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

Pirmą kartą prisijungus, reikia pasikeisti slaptažodį.
 

Brandos atestatų įteikimo šventė vyks 2017 m. liepos 15 d. (šeštadienį) 13.00 val. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje.

 Abiturientai, negalintys 2017-07-15 pasiimti brandos atestatų, juos galės atsiimti gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.

Jei abiturientas negalės pats atsiimti brandos atestato, tai atestatas bus atiduodamas įgaliotam asmeniui, pateikusiam notaro įgaliojimą.

2017 m. Abiturientų brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

Socialinis pedagogas

Socialinės pedagogėsveiklos tikslas - vaiko saugumas ir gerovė.

Socialinės pedagogės veiklos sritys gimnazijoje:

Vykdo prevencinį darbą:
- Individualiai konsultuoja sunkumų turinčius mokinius;
- Individualiai konsultuoja tėvus, pedagogus ir klasių vadovus su mokiniais susijusiais klausimais;
- Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau VGK) veikloje;
- Vykdo mokinių lankomumo (vėlavimo į pamokas) stebėseną, analizuoja pamokų praleidinėjimo ir vėlavimo į pamokas priežastis, drauge su VGK siūlo priemones situacijai gerinti;
- Dalyvauja klasės valandėlėse, teikia pagalbą mokiniams sprendžiant problemas;
- Lanko mokinius jų namuose;
- Inicijuoja prevencines programas, dalyvauja konkursuose ir kt.;

Vykdo karjeros ir socialinį mokinių ugdymą:
- Inicijuoja socialinių projektų kūrimą ir jų įgyvendinimą;
- Šviečia gimnazijos bendruomenę aktualiais socialinės pagalbos teikimo klausimais;
- Organizuoja karjeros ugdymo renginius, išvykas, susitikimus su įvairių profesijų žmonėmis, įgalina įvairiapusį mokinio karjeros kompetencijų ugdymąsi;

Vykdo informacinį darbą:
- Dalyvauja tėvų, pedagogų susirinkimuose ir esant poreikiui rengia pranešimus jiems aktualiomis temomis;
- Rengia informacinius stendus atsižvelgiant į gimnazijos bendruomenės poreikius;
- Inicijuoja specialistų paskaitas mokytojams, tėvams ir mokiniams atsižvelgiant į jų poreikius;

Organizuoja socialinių paslaugų vaikui teikimą:
- Organizuoja mažas pajamas turinčių šeimų mokinių nemokamą maitinimą gimnazijoje

(nemokamo maitinimo organizavimo tvarka);

(informacija dėl mokinių nemokamo maitinimo skyrimo).
- Organizuoja nemokamą mokinių, gyvenančių Kauno rajone, pavėžėjimą į mokyklą ir atgal (pavėžėjimo tvarka);

Gimnazijoje dirba socialinė pedagogė Gintarė Orintienė

Socialinės pedagogės kabinetąrasite ketvirtajame aukšte (412 kab.). Galite susisiekti tel. Nr.: 8-37-551062

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien148
Šią savaitę1688
Viso271732

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos