Kviečiame mokytis mūsų gimnazijoje!

Priėmimo į gimnaziją prašymo forma

 

2018 m. Brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

Metodinė taryba

Metodinė taryba – gimnazijos savivaldos institucija, organizuojanti mokytojų metodinę veiklą. Ją sudaro metodinių grupių pirmininkai. Tarybą kuruoja direktoriaus pavaduotojas ugdymo reikalams, paskirtas direktoriaus įsakymu. Metodinės tarybos posėdžiai planuojami ir šaukiami kartą per mėnesį. Metodinė taryba veikia pagal gimnazijos direktoriaus patvirtintą metodinės tarybos darbo reglamentą. Metodinės tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius. Už savo veiklą metodinė taryba atsiskaito Mokytojų tarybos posėdyje mokslo metų pabaigoje.

 Metodinės tarybos funkcijos:

- Koordinuoja gimnazijos metodinių grupių veiklą.
- Dalyvauja kuriant gimnazijos veiklos programą, inicijuoja projektinių grupių veiklą.
- Priima sprendimus dėl ugdymo proceso organizavimo, aptaria ugdymo programų vykdymą.
- Teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl pedagoginės veiklos tobulinimo formų ir metodų.
- Analizuoja pedagoginio vadovavimo mokinių savivaldai būklę.
- Parenka atnaujinamos veiklos sritis, rūpinasi geros patirties sklaida.
- Organizuoja bendrus metodinius renginius gimnazijoje.
- Teikia rekomendacijas mokytojams, besirengiantiems atestuotis ar tvirtinti kvalifikacinę atitiktį.
- Dalyvauja užsakant vadovėlius, grožinę literatūrą, kitas mokymo priemones iš „mokinio krepšelio“ lėšų.

Mokytojų metodinės tarybos pirmininkas – Zita Talutienė, geografijos mokytoja ekspertė.
 
Metodinės tarybos nariai:

Lietuvių kalbos metodinės grupės pirmininkė – Jūratė Petrikaitė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Pirmos užsienio kalbos metodinės grupės pirmininkas – Saulius Skučas, anglų kalbos mokytojas metodininkas;
Antrų užsienio kalbų metodinės grupės pirmininkė – Aušra Masiulienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė;
Gamtos mokslų metodinės grupės pirmininkė – Asta Račkauskienė, chemijos mokytoja ekspertė;
Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – Zita Talutienė, geografijos mokytoja ekspertė;
Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės pirmininkė – Virginija Levanauskaitė, informacinių technologijų ir matematikos vyresnioji mokytoja;
Kūno kultūros, menų ir technologijų metodinės grupės pirmininkas – Virgilijus Urbšys, kūno kultūros mokytojas metodininkas;
Klasių vadovų/kuratorių metodinės grupės pirmininkė – Laura Kuncevičienė, etikos mokytoja, IC klasės vadovė.

 

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien72
Šią savaitę1786
Viso343058

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos