• header01.jpg
 • header02.jpg
 • header03.jpg
 • header05.jpg
 • header06.jpg
 • header07.jpg
 • header09.jpg
   

 

 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. bus priimami Jūsų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis gimnazijoje 2020 – 2021 m.m.

Priėmimo metu būtina pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (forma pridedama. Prašymus galima užpildyti ir atvykus į gimnaziją).

Prašymo forma:

Prašymai bus priimami  iki 2020 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-20   ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Mokinių taryba

Mokinių taryba – nuolat veikianti aukščiausia mokinių savivaldos institucija, kurios struktūrą ir veiklos nuostatus tvirtina gimnazijos direktorius. Mokinių taryba atstovauja mokinių interesams gimnazijoje.  

Kuratorius – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Žydrūnė Bastienė 
Mokinių tarybą sudaro I-IV gimnazijos klasių mokiniai, iš jų vienas – gimnazijos mokinių prezidentas. Į Mokinių tarybą mokiniai renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje organizavus anketų pildymą ir pokalbius su jau esančiais MT nariais. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose. Išvykus mokinių tarybos nariui, naujas narys renkamas laikantis tos pačios tvarkos.

Mokinių tarybos sudėtį įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius.

Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas. Jis Mokinių tarybos posėdyje slaptu balsavimu. Mokinių tarybos posėdžių sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame Mokinių tarybos posėdyje.
Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokinių prezidentas. Nutarimai priimami balsų dauguma.

Mokinių taryba 2019/2020 m.m.: 

Eil.nr.

Vardas, pavardė

Klasė

1.     

Ugnė Šimonelytė

IIIE

2.     

Laurynas Greblikas

IB

3.     

Rugilė Toma Valiukaitė

IC

4.     

Rugilė Klimaitė

IIC

5.     

Gabija Dovainytė

IIC

6.     

Orestas Grigas

IID

7.     

Mantas Baltrimavičius

IIIB

8.     

Gabija Gruzdytė

IIIB

9.     

Rugilė Jovaišaitė

IIIB

10. 

Adelė Račylaitė

IIIB

11. 

Antanas Sotničenkas

IIIB

12. 

Vilhelmas Aleknavičius

IIIE

13. 

Paulė Lapinskaitė

IIIE

14. 

Martynas Masalevičius

IIIE

15. 

Gabija Mikailaitė

IIIE

16. 

Miglė Račkauskaitė

IIIE

17. 

Laurita Keršytė

IIIF

18. 

Indrė Salyklytė

IVA

19. 

Goda Bužavaitė

IVB

20. 

Medeina Kalasauskaitė

IVB

21. 

Greta Martynaitytė

IVD

22. 

Edvardas Mockus

IVD

 

 

Mokinių tarybai vadovauja Mokinių prezidentas. Jis Mokinių tarybos posėdyje slaptu balsavimu. Mokinių tarybos posėdžių sekretorius balsų dauguma renkamas pirmame Mokinių tarybos posėdyje.
Mokinių tarybos posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokinių prezidentas. Nutarimai priimami balsų dauguma.

ŠIUO METU GIMNAZIJOS MOKINIŲ PREZIDENTĖ – IIE KLASĖS MOKINĖ UGNĖ ŠIMONĖLYTĖ 

Mokinių tarybos nuotatai:

Mokinių tarybos funkcijos:

 • Teikia siūlymus gimnazijos vadovybei dėl ugdomojo proceso ir mokinių darbo tvarkos taisyklių tobulinimo, nepamokinės veiklos organizavimo, mokinių elgesio vertinimo, skatinimo ir nuobaudų skyrimo.
 • Svarsto ir sudaro svarbiausių mokinių renginių planus.
 • Rūpinasi drausme ir tvarka mokykloje.
 • Dalyvauja renginiuose, labdaros akcijose, vykdant mokinių patyčių, žalingų įpročių ir psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją.
 • Gina mokinių teises gimnazijoje ir už gimnazijos ribų
 • Bendradarbiauja su Kauno rajono mokinių taryba ir Lietuvos moksleivių sąjunga.

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien2
Šią savaitę1281
Viso555634

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos