PARAMOS SKYRIMAS

      
 
 
Gerbiami tėveliai,
 
      Garliavos Juozo Lukšos gimnazija turi paramos gavėjo statusą ir  galinti įstatymų numatyta tvarka gauti 2% nuo praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčio. Jei dar nepasidalinote savo šiais 2%, prašome pasinaudoti galimybe juos skiriant mūsų gimnazijai.
      2 % paramą gimnazijai galite skirti keliais būdais:  
      Gimnazijos administracija

Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, telkianti mokinių, tėvų (vaiko globėjų, rūpintojų), mokytojų pastangas svarbiausiems gimnazijos tikslams numatyti, uždaviniams spręsti.

Gimnazijos tarybą sudaro 12 narių – 4 mokiniai, 4 mokytojai, 4 mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).

Gimnazijos tarybos kuratorius - direktorius Vidmantas Vitkauskas
Gimnazijos taryba renkama trejiems mokslo metams.

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius V.Vitkauskas. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.
Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovas (direktorius), administracija, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai.

Puslapis 1 iš 3

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien81
Šią savaitę1248
Viso249612

Dabar lankosi

3
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.