Informacija abiturientams!

Egzaminų tvarkaraštis ir egzaminų centrai

Mokinių priėmimas į Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją

Priėmimas vyks

Birželio 19d. (antradienis) – 14.00-19.00 val.

Birželio 20d. (trečiadienis) – 8.00-13.30 val.

Birželio 21d. (ketvirtadienis) – 14.00-19.00 val.

Priėmimo komisija dirbs 103 kabinete

 

Privalomi pateikti dokumentai:

 - Tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kopija;

 - Baigimo pažymėjimas ir kopija;

 - Gyvenamosios vietos deklaracija ir kopija (jei originalo negalite palikti);

 - Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ją būtina pateikti iki rugsėjo 15 d.).

Sutartį pasirašo mokinys ir vienas iš tėvų/globėjų.

PRIMENAME:

·  Pasirašę sutartį būsite fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.

Birželio 21 d. nuo 14 iki 18 valandos 137 kabinete bus galima užsisakyti mokyklinę uniformą.

Administracija

Mokytojų taryba

Mokytojų taryba – nuolat veikianti gimnazijos savivaldos institucija mokytojų profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti.
Mokytojų tarybai vadovauja gimnazijos direktorius V.Vitkauskas. Sekretorių renka Mokytojų tarybos nariai. Rinkimų rezultatai fiksuojami protokoluose.
Mokytojų tarybą sudaro gimnazijos vadovas (direktorius), administracija, visi gimnazijoje dirbantys mokytojai, sveikatos priežiūros darbuotojas, psichologas, socialinis pedagogas, bibliotekininkas ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai. Į posėdžius gali būti kviečiami kitų gimnazijos savivaldos institucijų atstovai.

Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami prasidedant ir baigiantis mokslo metams, kartą per semestrą, prireikus gali būti šaukiami neeiliniai posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja 2/3 tarybos narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Esant balsų po lygiai, lemiamą balsą turi Mokytojų tarybos pirmininkas.

Mokytojų tarybos funkcijos:
- Planuoja ugdymo turinį ir priima nutarimus praktiniais švietimo reformos įgyvendinimo, mokinių ugdymo kokybės, pedagoginės veiklos tobulinimo klausimais.
- Svarsto ir priima nutarimus mokinių kėlimo į aukštesnę klasę ir brandos egzaminų vykdymo klausimais. 
- Nustato mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, informacijos rinkimo ir panaudojimo tvarką, atsiskaitymo formas.
- Inicijuoja gimnazijos kaitos procesus, formuoja ir koreguoja veiklos tikslus bei uždavinius.
- Diskutuoja dėl gimnazijos veiklos programos, aptaria ugdymo plano, bendrųjų programų įgyvendinimo ir bendrųjų išsilavinimo standartų pasiekimų klausimus.
- Renka atstovus į Gimnazijos tarybą.
- Kartu su gimnazijos socialiniu pedagogu, sveikatos priežiūros darbuotoju ir psichologu aptaria mokinių sveikatos, saugos darbe, mokymosi, poilsio ir mitybos klausimus.
- Mokytojų tarybos pirmininkas informuoja Mokytojų tarybą apie posėdžiuose priimtų sprendimų vykdymą.

2018 m. Brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

Leidinys „Garliavos Juozo Lukšos gimnazijai - 25“

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien189
Šią savaitę189
Viso391324

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos