PARAMOS SKYRIMAS

      
 
 
Gerbiami tėveliai,
 
      Garliavos Juozo Lukšos gimnazija turi paramos gavėjo statusą ir  galinti įstatymų numatyta tvarka gauti 2% nuo praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčio. Jei dar nepasidalinote savo šiais 2%, prašome pasinaudoti galimybe juos skiriant mūsų gimnazijai.
      2 % paramą gimnazijai galite skirti keliais būdais:  
      Gimnazijos administracija

Veiklos planas 2016

PATVIRTINTA
Direktoriaus 2016 vasario 5 d.

Įsakymu Nr.V1-34

APROBUOTA
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos
2016-02-02 Mokytojų tarybos posėdyje 
Protokolo Nr.1

 GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANO TURINYS

1. Gimnazijos vizija, misija. 2016 m. veiklos plano bendrosios nuostatos.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

2. Direktoriaus įsakymas dėl  2016 m. veiklos plano projekto rengimo grupės.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

3. Direktoriaus įsakymas dėl 2016 metų veiklos plano tvirtinimo.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

4. 2015 m. veiklos tikslų įgyvendinimo analizė.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

5. 2015 metų SSGG analizė.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif  

6. 2016 metų veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai.      http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif                               

6.1. 1 tikslo „Tenkinti įvairių gabumų mokinių poreikius““ uždavinių priemonių planas.     

6.2. 2 tikslo „Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais“ uždavinių priemonių planas.    

6.2.3. tikslo „Tobulinti informacijos sklaidą“ uždavinių priemonių planas.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

7. Gimnazijos tarybos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

8. Mokytojų tarybos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

9. Direkcijos posėdžiai.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

10. Atestacijos komisijos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

11. Mokytojų metodinės tarybos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12. Metodinių grupių veiklos planai:

12.1. Lietuvių kalbos metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.2. Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.3. Pirmos užsienio kalbos  metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.4. Antros užsienio kalbos metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.5. Gamtos mokslų metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.6. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.7. Kūno kultūros, menų ir technologijųmetodinės grupės veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

13. Mokinių tarybos veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

14. Neformaliojo švietimo renginių planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

15. Ugdymo karjerai grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

16. Bibliotekos veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

17. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

18. Pagalbos specialistų veiklos planai:

18.1. Socialinės pedagogės planas.     http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

18.2. Psichologės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

19. Sveikatą stiprinančios mokyklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

20. Gimnazijos ūkinės veiklos planas.     http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

21. 2016 metų ugdomosios veiklos priežiūros planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

 


2016 m. veiklos planas  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2015 m. veiklos planas http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2014 m. veiklos planas http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2013 m. veiklos planas  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2012 m. veiklos planas  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2011 m. veiklos programa  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2010 m. veiklos programa http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

 

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien79
Šią savaitę1246
Viso249610

Dabar lankosi

3
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.