Mokinių priėmimas į Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją

Priėmimas vyks

Birželio 19d. (pirmadienis) – 13.00-18.00 val.

Birželio 20d. (antradienis) – 8.00-13.00 val.

Birželio 21d. (trečiadienis) – 12.00-18.00 val.

Priėmimo komisija dirbs 103 kabinete

 

Privalomi pateikti dokumentai:

 - Tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kopija;

 - Baigimo pažymėjimas ir kopija;

 - Gyvenamosios vietos deklaracija ir kopija (jei originalo negalite palikti);

 - Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ją būtina pateikti iki rugsėjo 15 d.).

Sutartį pasirašo mokinys ir vienas iš tėvų/globėjų.

PRIMENAME:

·  Pasirašę sutartį būsite fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.

Birželio 21 d. nuo 12 iki 15 valandos 137 kabinete bus galima užsisakyti mokyklinę uniformą.

Administracija

2017 m. Abiturientų brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

Veiklos planas 2016

PATVIRTINTA
Direktoriaus 2016 vasario 5 d.

Įsakymu Nr.V1-34

APROBUOTA
Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos
2016-02-02 Mokytojų tarybos posėdyje 
Protokolo Nr.1

 GARLIAVOS JUOZO LUKŠOS GIMNAZIJOS
2016 METŲ VEIKLOS PLANO TURINYS

1. Gimnazijos vizija, misija. 2016 m. veiklos plano bendrosios nuostatos.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

2. Direktoriaus įsakymas dėl  2016 m. veiklos plano projekto rengimo grupės.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

3. Direktoriaus įsakymas dėl 2016 metų veiklos plano tvirtinimo.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

4. 2015 m. veiklos tikslų įgyvendinimo analizė.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

5. 2015 metų SSGG analizė.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif  

6. 2016 metų veiklos prioritetai, tikslai ir uždaviniai.      http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif                               

6.1. 1 tikslo „Tenkinti įvairių gabumų mokinių poreikius““ uždavinių priemonių planas.     

6.2. 2 tikslo „Aktyvinti bendradarbiavimą su mokinių tėvais ir socialiniais partneriais“ uždavinių priemonių planas.    

6.2.3. tikslo „Tobulinti informacijos sklaidą“ uždavinių priemonių planas.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

7. Gimnazijos tarybos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

8. Mokytojų tarybos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

9. Direkcijos posėdžiai.   http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

10. Atestacijos komisijos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

11. Mokytojų metodinės tarybos posėdžiai.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12. Metodinių grupių veiklos planai:

12.1. Lietuvių kalbos metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.2. Matematikos ir informacinių technologijų metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.3. Pirmos užsienio kalbos  metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.4. Antros užsienio kalbos metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.5. Gamtos mokslų metodinės grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.6. Socialinių mokslų ir dorinio ugdymo metodinės grupės veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

12.7. Kūno kultūros, menų ir technologijųmetodinės grupės veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

13. Mokinių tarybos veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

14. Neformaliojo švietimo renginių planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

15. Ugdymo karjerai grupės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

16. Bibliotekos veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

17. Vaiko gerovės komisijos veiklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

18. Pagalbos specialistų veiklos planai:

18.1. Socialinės pedagogės planas.     http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

18.2. Psichologės planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

19. Sveikatą stiprinančios mokyklos planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

20. Gimnazijos ūkinės veiklos planas.     http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

21. 2016 metų ugdomosios veiklos priežiūros planas.    http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/pdf_icon.gif

 


2016 m. veiklos planas  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2015 m. veiklos planas http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2014 m. veiklos planas http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2013 m. veiklos planas  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2012 m. veiklos planas  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2011 m. veiklos programa  http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

2010 m. veiklos programa http://www.luksosg.garliava.lm.lt/images/stories/winrar_icon.png

 

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien203
Šią savaitę328
Viso263651

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.