Mokinių priėmimas
Mielieji,
norintys mokytis mūsų gimnazijoje mokiniai ir jų tėvai/globėjai savo prašymus gali palikti gimnazijos raštinėje kiekvieną darbo dieną nuo 9.00 val. iki 14.00 val.
Papildomi pokalbiai dėl priėmimo gimnaziją (jei bus vietų į norimą klasę), sutarčių pasirašymas ir kitų dokumentų įforminimas bus organizuojamas rugpjūčio 28 d. (pirmadienį) nuo 9.00 iki 12.00 val.
Privalomi pateikti dokumentai:
-         Prašymas
-         tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kopija
-         mokyklos/pagrindinio ugdymo programos baigimo pažymėjimas ir kopija
-         gyvenamosios vietos deklaracija ir kopija (jei originalo negalite palikti)
-         nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ją būtina pateikti iki rugsėjo 15 d.)
Fotografija mokinio pažymėjimui bus daroma gimnazijoje priėmimo metu.
Administracija

Abiturientų dėmesiui!

Brandos egzaminų rezultatus galima peržiūrėti https://rezultatai.nec.lt.

prisijungimo vardas – kandidato kodas,

slaptažodis – kandidato asmens kodo paskutiniai keturi skaitmenys.

Pirmą kartą prisijungus, reikia pasikeisti slaptažodį.
 

Brandos atestatų įteikimo šventė vyks 2017 m. liepos 15 d. (šeštadienį) 13.00 val. Vytauto Didžiojo universiteto didžiojoje salėje.

 Abiturientai, negalintys 2017-07-15 pasiimti brandos atestatų, juos galės atsiimti gimnazijos raštinėje darbo dienomis nuo 9.00 iki 14.00 val.

Jei abiturientas negalės pats atsiimti brandos atestato, tai atestatas bus atiduodamas įgaliotam asmeniui, pateikusiam notaro įgaliojimą.

2017 m. Abiturientų brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

Tėvų taryba

Tėvų taryba - gimnazijos tėvų taryba yra aukščiausia tėvų bendruomenės savivaldos institucija.
Klasių tėvų pirmininkai deleguojami į tėvų tarybą.

Gimnazijos tėvų taryba yra renkama vieneriems mokslo metams.
Gimnazijos tėvų taryba posėdyje išrenka tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir tarybos sekretorių.
Gimnazijos tėvų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja pusė tarybos narių.
Gimnazijos tėvų taryba teikia įvairias iniciatyvas, galinčias pagerinti ugdymo proceso organizavimą, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, siekia nuoširdaus ir aktyvaus tėvų dalyvavimo gimnazijos renginiuose, skatina tėvus teikti gimnazijai materialinę paramą, skleidžia švietimo naujoves tėvų bendruomenėje, plėtoja gimnazijos ir tėvų šeimų ryšius, kuria gimnaziją – atvirą šeimos ir visuomenės kultūros židinį.

 Klasių tėvų komitetas:

Klasės tėvų komitetą (3 – 5 nariai) kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasės tėvų susirinkimas balsų dauguma.
Klasės tėvų komitetas deleguoja vieną narį į gimnazijos tėvų tarybą.
Klasės tėvų komitetai kartu su klasių vadovais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda spręsti vadovams iškilusias organizacines problemas.
Klasės tėvų komitetas už savo veiklą atsiskaito klasės tėvų susirinkimui ir (esant reikalui) gimnazijos tėvų tarybai.

Tėvų tarybos nariai 2016-2017 m.m.:

Informacija ruošiama

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien229
Šią savaitę229
Viso283412

Dabar lankosi

1
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos