Dėl ugdymo proceso atnaujinimo

Informuojame, kad nuo š. m. gruodžio 12 d. ugdymo procesas gimnazijoje vyks pagal įprastinius pamokų, neformaliojo švietimo, mokinių nemokamo maitinimo ir pavėžėjimo grafikus. 

Pagarbiai
Administracija

 

 

Tėvų taryba

Tėvų taryba - gimnazijos tėvų taryba yra aukščiausia tėvų bendruomenės savivaldos institucija.
Klasių tėvų pirmininkai deleguojami į tėvų tarybą.

Gimnazijos tėvų taryba yra renkama vieneriems mokslo metams.
Gimnazijos tėvų taryba posėdyje išrenka tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir tarybos sekretorių.
Gimnazijos tėvų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja pusė tarybos narių.
Gimnazijos tėvų taryba teikia įvairias iniciatyvas, galinčias pagerinti ugdymo proceso organizavimą, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, siekia nuoširdaus ir aktyvaus tėvų dalyvavimo gimnazijos renginiuose, skatina tėvus teikti gimnazijai materialinę paramą, skleidžia švietimo naujoves tėvų bendruomenėje, plėtoja gimnazijos ir tėvų šeimų ryšius, kuria gimnaziją – atvirą šeimos ir visuomenės kultūros židinį.

 Klasių tėvų komitetas:

Klasės tėvų komitetą (3 – 5 nariai) kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasės tėvų susirinkimas balsų dauguma.
Klasės tėvų komitetas deleguoja vieną narį į gimnazijos tėvų tarybą.
Klasės tėvų komitetai kartu su klasių vadovais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda spręsti vadovams iškilusias organizacines problemas.
Klasės tėvų komitetas už savo veiklą atsiskaito klasės tėvų susirinkimui ir (esant reikalui) gimnazijos tėvų tarybai.

Tėvų tarybos nariai 2016-2017 m.m.:

Informacija ruošiama

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien194
Šią savaitę623
Viso441544

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos