Informacija abiturientams!

Egzaminų tvarkaraštis ir egzaminų centrai

Prasideda bendrasis priėmimas į Lietuvos aukštąsias mokyklas

Birželio 1 d. prasidėjo bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštąsias mokyklas prašymų registracija. Visi šalies abiturientai ir asmenys, siekiantys įgyti aukštąjį išsilavinimą, LAMA BPO (Lietuvos aukštųjų mokyklų asociacija bendrajam priėmimui organizuoti) tinklapyje turi galimybę nemokamai registruoti savo prašymą studijuoti.

Prašymų registracija LAMA BPO vyksta nuo 2018 birželio 1 d. iki 2018 liepos 23 d. (12 val.). Kvietimas studijuoti bus skelbiamas 2018 m. liepos 26 d. (iki 12 val.).

Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas vyks 2018 m. liepos 27-31 d.

LAMA BPO informacija

Mokinių priėmimas į Garliavos Juozo Lukšos gimnaziją

Priėmimas vyks

Birželio 19d. (antradienis) – 14.00-19.00 val.

Birželio 20d. (trečiadienis) – 8.00-13.30 val.

Birželio 21d. (ketvirtadienis) – 14.00-19.00 val.

Priėmimo komisija dirbs 103 kabinete

 

Privalomi pateikti dokumentai:

 - Tapatybę patvirtinantis dokumentas ir kopija;

 - Baigimo pažymėjimas ir kopija;

 - Gyvenamosios vietos deklaracija ir kopija (jei originalo negalite palikti);

 - Nustatytos formos vaiko sveikatos patikrinimo pažyma (ją būtina pateikti iki rugsėjo 15 d.).

Sutartį pasirašo mokinys ir vienas iš tėvų/globėjų.

PRIMENAME:

·  Pasirašę sutartį būsite fotografuojami elektroniniam mokinio pažymėjimui.

Birželio 21 d. nuo 14 iki 18 valandos 137 kabinete bus galima užsisakyti mokyklinę uniformą.

Administracija

Tėvų taryba

Tėvų taryba - gimnazijos tėvų taryba yra aukščiausia tėvų bendruomenės savivaldos institucija.
Klasių tėvų pirmininkai deleguojami į tėvų tarybą.

Gimnazijos tėvų taryba yra renkama vieneriems mokslo metams.
Gimnazijos tėvų taryba posėdyje išrenka tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir tarybos sekretorių.
Gimnazijos tėvų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja pusė tarybos narių.
Gimnazijos tėvų taryba teikia įvairias iniciatyvas, galinčias pagerinti ugdymo proceso organizavimą, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, siekia nuoširdaus ir aktyvaus tėvų dalyvavimo gimnazijos renginiuose, skatina tėvus teikti gimnazijai materialinę paramą, skleidžia švietimo naujoves tėvų bendruomenėje, plėtoja gimnazijos ir tėvų šeimų ryšius, kuria gimnaziją – atvirą šeimos ir visuomenės kultūros židinį.

 Klasių tėvų komitetas:

Klasės tėvų komitetą (3 – 5 nariai) kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasės tėvų susirinkimas balsų dauguma.
Klasės tėvų komitetas deleguoja vieną narį į gimnazijos tėvų tarybą.
Klasės tėvų komitetai kartu su klasių vadovais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda spręsti vadovams iškilusias organizacines problemas.
Klasės tėvų komitetas už savo veiklą atsiskaito klasės tėvų susirinkimui ir (esant reikalui) gimnazijos tėvų tarybai.

Tėvų tarybos nariai 2016-2017 m.m.:

Informacija ruošiama

2018 m. Brandos egzaminų tvarkaraštis

Garliavos Juozo Lukšos

gimnazijai - 25 metai!

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien39
Šią savaitę1236
Viso398201

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos