PARAMOS SKYRIMAS

      
 
 
Gerbiami tėveliai,
 
      Garliavos Juozo Lukšos gimnazija turi paramos gavėjo statusą ir  galinti įstatymų numatyta tvarka gauti 2% nuo praeitais metais jau sumokėtų pajamų mokesčio. Jei dar nepasidalinote savo šiais 2%, prašome pasinaudoti galimybe juos skiriant mūsų gimnazijai.
      2 % paramą gimnazijai galite skirti keliais būdais:  
      Gimnazijos administracija

Tėvų taryba

Tėvų taryba - gimnazijos tėvų taryba yra aukščiausia tėvų bendruomenės savivaldos institucija.
Klasių tėvų pirmininkai deleguojami į tėvų tarybą.

Gimnazijos tėvų taryba yra renkama vieneriems mokslo metams.
Gimnazijos tėvų taryba posėdyje išrenka tarybos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir tarybos sekretorių.
Gimnazijos tėvų tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja pusė tarybos narių.
Gimnazijos tėvų taryba teikia įvairias iniciatyvas, galinčias pagerinti ugdymo proceso organizavimą, tėvų ir pedagogų bendradarbiavimą, siekia nuoširdaus ir aktyvaus tėvų dalyvavimo gimnazijos renginiuose, skatina tėvus teikti gimnazijai materialinę paramą, skleidžia švietimo naujoves tėvų bendruomenėje, plėtoja gimnazijos ir tėvų šeimų ryšius, kuria gimnaziją – atvirą šeimos ir visuomenės kultūros židinį.

 Klasių tėvų komitetas:

Klasės tėvų komitetą (3 – 5 nariai) kiekvienų mokslo metų pradžioje renka klasės tėvų susirinkimas balsų dauguma.
Klasės tėvų komitetas deleguoja vieną narį į gimnazijos tėvų tarybą.
Klasės tėvų komitetai kartu su klasių vadovais planuoja klasės tėvų susirinkimus ir padeda spręsti vadovams iškilusias organizacines problemas.
Klasės tėvų komitetas už savo veiklą atsiskaito klasės tėvų susirinkimui ir (esant reikalui) gimnazijos tėvų tarybai.

Tėvų tarybos nariai 2016-2017 m.m.:

Informacija ruošiama

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien82
Šią savaitę1249
Viso249613

Dabar lankosi

3
Statistika nuo 2014-10-15

Please publish modules in offcanvas position.