• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg
   

 

 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

 

Nuo 2020 m. sausio 2 d. bus priimami Jūsų prašymai dėl vaikų priėmimo mokytis gimnazijoje 2020 – 2021 m.m.

Priėmimo metu būtina pateikti prašymą gimnazijos direktoriui (forma pridedama. Prašymus galima užpildyti ir atvykus į gimnaziją).

Prašymo forma:

Prašymai bus priimami  iki 2020 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2020 m. sausio 23 d. sprendimu Nr. TS-20   ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu: 

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Ugdymo planas 2019-2020

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ugdymo planas 2019-2020 m.m.

Ugdymo planas    

Priedai

1 priedas. Ugdymo plano ir tvarkos projektų rengimo darbo grupės įsakymas 

2 priedas. Ugdymo turinys I-IV klasėse    

3 priedas. Mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų pamokų tvarka    

4 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  

5 priedas.  Mokinių pasiekimų mokantis dorinio ugdymo, menų, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų ir modulių vertinimas  

6 priedas. Ilgalaikių planų ir programų rengimo tvarka 

7 priedas. Vidurinio ugdymo turinio planavimo tvarka    

8 priedas. Socialinė – pilietinė veikla   

9 priedas. Kultūrinė, pažintinė, sportinė, prevencinė projektinė ir kita veikla 

10 priedas. Bendrieji lietuvių k. reikalavimai   

11 priedas. Žmogaus saugos integravimas į mokomuosius dalykus 

  

12 priedas. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų integravimas į mokomuosius dalykus   

13 priedas.  Mokinių mokymosi pasiekimų stebėjimo ir gerinimo tvarkos aprašas   

14 priedas. Švietimo pagalbos teikimo vaikui tvarka 

15 priedas. Konsultacijos 

16 priedas. Siūlomi pasirenkamieji dalykai, moduliai   

17 priedas. Individualus mokymosi sunkumų šalinimo planas  

18 priedas. Dalyko, kurso keitimo tvarka

 

19 priedas. Skatinimo sistema 

 

20 priedas. Neformaliojo švietimo programos

 

21 priedas. Tarptautiniai mainai

 

22 priedas.  CLIL principais paremtas ugdymas

 

 
 
 
 
 
 
 
 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: info@gjlg.lt

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien16
Šią savaitę1295
Viso555648

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos