Ugdymo planas 2017-2018

Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos ugdymo planas 2017-2018 m.m.

Ugdymo planas    

Priedai

1 priedas. Ugdymo plano ir tvarkos projektų rengimo darbo grupės įsakymas 

2 priedas. Ugdymo turinys I-IV klasėse    

3 priedas. Mokinių atleidimo nuo menų, kūno kultūros ir kitų pamokų tvarka    

4 priedas.  Dalyko, kurso keitimo tvarka  

5 priedas. Siūlomi pasirenkamieji dalykai, moduliai    

6 priedas. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka  

7 priedas. Mokinių pasiekimų mokantis dorinio ugdymo, menų, kūno kultūros, technologijų, pilietiškumo pagrindų, žmogaus saugos, pasirenkamųjų dalykų ir modulių vertinimas    

8 priedas.  Teminių planų ir programų rengimo principai ir tvarka  

9 priedas. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymo, prevencinių bei kitų programų integravimas į mokomuosius dalykus   

10 priedas. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos švietimo pagalbos teikimo vaikui tvarka    

11 priedas. Socialinė – pilietinė veikla     

12 priedas. Vidurinio ugdymo turinio planavimo tvarka    

13 priedas. Kultūrinė, pažintinė, sportinė, prevencinė projektinė ir kita veikla    

14 priedas. Skatinimo sistema   

15 priedas. Bendrieji lietuvių k. reikalavimai   

16 priedas. Žmogaus saugos integravimas į mokomuosius dalykus   

17 priedas. Individualus mokymosi sunkumų šalinimo planas   

 
 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien105
Šią savaitę2342
Viso422182

Dabar lankosi

4
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos