• header01.jpg
  • header02.jpg
  • header03.jpg
  • header05.jpg
  • header06.jpg
  • header07.jpg
  • header09.jpg
   
 

MIELI BŪSIMŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ TĖVELIAI,

Šiuo metu jau

PRIIMAMI JŪSŲ PRAŠYMAI
DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO MOKYTIS GIMNAZIJOJE 2019–2020 M. M.

Prašymai priimami  iki 2019 m. vasario 28 d.

gimnazijos raštinėje  darbo dienomis  nuo 8.00 iki 16.00 val.

Mokinių priėmimas vykdomas vadovaujantis Kauno rajono savivaldybės Tarybos 2017 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. TS-424 ir Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos mokinių priėmimo ir išleidimo iš gimnazijos tvarkos aprašu.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Žydrūnė Bastienė, tel. (8 37) 39 30 73,

Raštinė, tel. (8 37) 55 12 55

 

 

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ 2018"

      Kovo 19-26 d. jau devintą kartą gimnazijoje vykusi veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ yra „Vaikų linijos“ kampanijos BE PATYČIŲ inicijuota veikla, kurioje kasmet dalyvauja didžioji dalis ugdymo įstaigų iš visos Lietuvos bei partneriai iš valstybinių, nevyriausybinių bei verslo organizacijų. Kauno rajono pagalbos mokiniui specialistai vykdė bendradarbiavimo akciją Kauno rajono ugdymo įstaigose „AŠ+TU=ME”bei padėjo įgyvendinti Vaiko gerovės komisijos inicijuotas įvairias prevencines veiklas, skirtas veiksmo savaitei ,,BE PATYČIŲ 2018“. Džiaugiamės, kad šiais mokslo metais aktyviai įsitraukė visa mūsų gimnazijos bendruomenė.

      Per klasių valandėles ar per pamokas  gimnazistai žiūrėjo ir aptarė N.Vujčičiaus filmą „Patyčios turi liautis‘‘. Mokytojai minėjo, kad mokiniai filmą žiūrėjo įdėmiai, atidžiai. Paprašius įvardyti, ką reiškia būti „kietam“, paaiškėjo, jog dauguma mokinių „kietumą“ sieja su materialinėmis gėrybėmis (pinigais, brangiais daiktais, telefonu, automobiliu ir pan.), statusu ir prestižu. Taip pat buvo ir tokių, kurie tariamą šaunumą įvardijo  kaip buvimą išsilavinusiam, turėjimą daug draugų, pomėgių. Mokinių buvo pastebėta, kad patyčių problema yra aktualiausia 5 - 9 klasėse. Po filmo dauguma diskutavo apie tai, kad visuomenėje yra daug patyčių ir daugeliu atvejų paaugliai ar suaugę žmonės net nesupranta, kad tai, ką jie daro, sako kartais ir yra patyčios. Mokytojai pastebėjo, kad mokiniai po filmo kalbėjo apie tolerancijos poreikį mūsų visuomenėje, apie žmonių, turinčių negalią, problemas, jų teises bei draugišką, saugią, įtraukią jiems aplinką.

      Kauno rajono Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos teatro studijos „Kvietimas“ mokiniai, vadovaujami teatro mokytojos Z.Butiškytės, pakvietė IID  į forumo teatrą „Susipažinkime vieni su kitais“. Buvo parodyta būsimo spektaklio „AUKa“ ištrauka, kuri suintrigavo „kalto asmens“ paieška. Vėliau žiūrovai turėjo suvaidinti situacijas,  parodydami dvi skirtingas vaidinimo pabaigas.

      II-III klasių mokiniai per etikos pamokas  buvo kviečiami dalyvauti akcijoje „Bendravimo korta“. Mokinių buvo prašoma pagalvoti, kas galėtų būti pavaizduota žaidimo kortoje, kurią būtų galima naudoti kaip kozirį prieš patyčias ir nupiešti tai, ką sugalvojo. Bendravimo kortose pavaizduoti patyčias stabdantys simboliai, draugišką bendravimą skatinantys vaizdai ir tekstai. Nupiešę bendravimo kortas mokiniai diskutavo, kad patyčių situacijose, kurias patiriame ir/ar stebime, svarbu nelikti abejingiems ir stabdyti netinkamą elgesį, būti drauge su tais, kuriems reikia pagalbos.

      III klasių gimnazistai taip pat turėjo galimybę išbandyti savo žinias protų mūšyje, kuris buvo skirtas aktualiai lytiškumo tematikai nagrinėti. Kadangi pati lytiškumo sąvoka yra plati ir apimanti tiek prigimtinius, tiek ir sociokultūrinius asmenybės aspektus, tai ir protmūšio klausimų būta  įvairių. Gimnazistams teko pasukti galvas ieškant atsakymų į klausimus apie biologinius lyčių požymius, lytiškai plintančias infekcijas, lyčių diskriminaciją, psichologinius lyčių skirtumus bei stereotipus, formuojančius vyro ir moters įvaizdžius. I ir II  vietų nugalėtojams buvo įteikti gimnazijos direktoriaus skirti prizai, o visi protmūšio dalyviai vaišinosi UAB „Bijola“ saldžiu prizu – tortu. Protų mūšio organizatoriai — biologijos mokytojai metodininkai Z.Ganusauskienė, A.Juozulynas, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė L.Kriščiūnaitė, socialinė pedagogė G.Orintienė, psichologė L.Labatmedienė, etikos mokytoja L.Kuncevičienė. Tą pačią dieną, pertraukų metu, visi buvo kviečiami žaisti šaškėmis bei mini golfą. Mokytojai ir mokiniai, paraginti kūno kultūros mokytojos L.Mišeikienės, turėjo galimybę ne tik save išbandyti intelektualiame šaškių žaidime, bet ir nuotaikingai parungtyniauti mini golfo aikštelėje. Ir dalyviams, ir žiūrovams šis žaidimas sukėlė ypač daug linksmų emocijų.

      Integruotų tikybos ir etikos pamokų metu psichologė L.Labatmedienė ir socialinė pedagogė G.Orintienė vedė socialinių emocinių kompetencijų ugdymo užsiėmimus I klasių mokiniams. Daugiausia dėmesio buvo skirta mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo ugdymui, skirtingų vaidmenų pajautimui per patyriminius žaidimus.

      Be to, visą šią savaitę mokytojų  buvo prašoma „pamatuoti“ mokinių emocijas prieš ir po pamokų. Dominuojančios mokinių emocijos prieš pamokas yra nuobodulys, ramybė, linksmumas, kančia, viltis ir nerimas,  po pamokų — linksmumas, kančia, džiaugsmas, nuobodulys, ramybė ir laimė. Labai svarbu mokyti mokinius atpažinti savo emocijas ir empatiją.

      Veiksmo savaitės „BE PATYČIŲ 2018“ metu 2 aukšto fojė buvo rodomos dvi „Vaikų linijos“ sukurtas socialinės reklamos: „Raudonplaukis“ ir „Kartu“. Šios socialinės reklamos, sukurtos adaptavus Švedijos patyčių prevencijos organizacijos „Friends“ reklamas, parodo iš pirmo žvilgsnio paprastus, bet labai paveikius žmonių reagavimo į patyčias pavyzdžius, kurie padeda sustabdyti šį skaudinantį elgesį.

      Pasibaigus šiai gražiai akcijai tikimės, kad visi bendruomenės nariai savo elgesiu, pagarba, tolerancija, rodys pavyzdį kitiems, skleis teigiamas emocijas.

      Ačiū visiems, kurie prisidėjo prie veiklų įgyvendinimo!

L.Labatmedienė, L.Kuncevičienė, L.Kriščiūnaitė, G.Orintienė, Z.Butiškytė

 

Rėmėjas Aprašas: UAB "Bijola"

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Nauji mokiniai bei jų tėvai prie TAMO dienyno jungtis gali su ankstesnėje mokykloje turėtais prisijungimo vardais ir slaptažodžiais, tik reikia gauti mūsų gimnazijos asmeninius raktus arba vaiko raktus. Kitų dienynų naudotojai turi registruotis iš naujo.

Nauji I kl. mokiniai prisijungimo duomenis gauna IT pamokoje pirmąją rugsėjo savaitę, o tėvai - iš klasės vadovų.

Nauji kitų klasių mokiniai ir jų tėvai, dėl prisijungimo duomenų kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.

 

Lankomumas

Šiandien196
Šią savaitę543
Viso451335

Dabar lankosi

5
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos