Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos 25-mečio minėjimas

      2017 m gegužės 30 d. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijoje vyko iškilmingas šios mokyklos įsteigimo 25-mečio minėjimas, kuriame dalyvavo dabar ir anksčiau dirbę gimnazijos mokytojai ir kiti darbuotojai, šiuo metu besimokantys ir buvę mokiniai, mokinių tėvai.

      Renginyje dalyvavo ir sveikinimo kalbas sakė Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, LR Ministro Pirmininko patarėja švietimui ir mokslui Unė Kaunaitė, LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyresnioji specialistė Regina Vasiliauskienė, Kauno rajono savivaldybės tarybos kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Vytenis Vitkauskas ir kiti komiteto nariai Asta Ulinskaitė, Regina Lukoševičienė, Jonas Mykolaitis, Kauno rajono savivaldybės administracijos kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja Irena Marcinkevičienė ir jos pavaduotoja Nijolė Benikienė, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomojo pulko vadas pulkininkas leitenantas Aleksiejus Gaiževskis ir Lietuvos kariuomenės sausumos pajėgų Juozo Lukšos mokymo centro štabo viršininkas majoras Marius Krikščiūnas, Garliavos seniūnė Nijolė Tarvydienė, Garliavos Švč. Trejybės bažnyčios klebonas, kun. Gintaras Urbštas, mokyklos steigimo iniciatoriai ir gimnazijos steigėjai Juozas Martikaitis (UAB „Garlita“ direktorius) ir Valė Urbelienė (Garliavos A. Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė), kaimyninių, bendrojo ugdymo ir meno mokyklų, švietimo, sporto ir kultūros centrų bei mokyklų vadovai - Garliavos Jonučių progimnazijos direktorius Jonas Petkevičius ir jo pavaduotoja, buvusi mūsų mokyklos matematikos mokytoja Rita Čėplaitė bei mokytoja Žydrūnė Bastienė (nuo kitų mokslo metų pradžios dirbsianti direktoriaus pavaduotoja ugdymui mūsų gimnazijoje), Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos direktorė ir viena iš šios mokyklos steigėjų, pirmoji mūsų mokyklos direktoriaus pavaduotoja Valė Urbelienė, Jonučių gimnazijos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Asta Goberienė, Garliavos meno mokyklos direktorė Regina Guobė, Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos direktorius Rolandas Kučiauskas su pavaduotoja, Kauno rajono švietimo centro direktorė Laima Ruzgienė, Garliavos sporto ir kultūros centro direktorius Marius Norvaiša, Kauno rajono sporto mokyklos direktorius Artūras Pūras. Mokinių tėvų vardu kalbėjo Vytautas Gluoksnis, Loreta Ulvydienė, Virginija Kondratavičienė ir Vilma Bijeikienė.

      Iškilmių metu gimnazijos vadovams bei darbuotojams įvairius apdovanojimus įteikė LR Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyresnioji specialistė Regina Vasiliauskienė (švietimo ir mokslo ministrės vardu), Kauno rajono meras Valerijus Makūnas bei kiti. U. Kaunaitė įteikė Ministro Pirmininko Sauliaus Skvernelio perduotas dovanas.

      Kauno r. Garliavos Juozo Lukšos gimnazijos (buv. Garliavos 3-ios vidurinės mokyklos) įsteigimo ir veiklos 25-mečio proga, už ypatingus nuopelnus steigiant, kuriant bei puoselėjant šią mokyklą, savo darbais ir mokinių pasiekimais garsinant šią gimnaziją, savo globa ir parama stiprinant šią ugdymo įstaigą, gimnazijos Garbės ženklu buvo apdovanoti Dr. Nijolė Bražėnaitė-Paronetto, buvusi Juozo Lukšos-Daumano žmona, gimnazijos rėmėja ir globėja, mokyklos steigimo iniciatoriai ir rėmėjai Valerijus Makūnas, Kauno rajono meras, Juozas Martikaitis, Petras Mikelionis, Valė Urbelienė, gimnazijos mokytojai kūrę ir puoselėją šią mokyklą, o taip pat šiandien savo veikla ir mokinių pasiekimais garsinantys gimnaziją - Zita Talutienė, Asta Račkauskienė, Alina Vitkauskienė, Laima Stančiauskienė, Edita Liutkevičienė, Audronė Armonienė, Giedrė Gustienė, Danutė Juknevičienė, Virgilijus Urbšys, Elina Petrulienė, Linas Zizas, Aušra Šepetkienė, Elė Ilčinskienė, Algis Juozulynas, taip pat ilgametė gimnazijos raštinės vedėja Daiva Dulinskienė.

      Du apdovanojimai nusipelniusiems gimnazijai asmenims buvo skirti po mirties. Pirmas apdovanojimas skirtas Alvydui Noreikai, buvusiam mokytojui, ilgamečiam gimnazijos mokinių tarybos pirmininkui, vėliau direktoriaus pavaduotojui ūkiui. Apdovanojimą atsiėmė A. Noreikos našlė Irena ir sūnus Darius, buvęs šios gimnazijos mokinys. Antrasis apdovanojimas už nuopelnus gimnazijai skirtas Antanui Lukšai, Juozo Lukšos broliui, gimnazijos rėmėjui ir globėjui. Apdovanojimas įteiktas A. Lukšos sūnui Kęstučiui.

      Iškilmių metu meninę ir teminę programą atliko mokinių choras ir mokinių ansamblis (vadovaujami mokytojos metodininkės Aušros Šepetkienės) bei mokytojų atstovai Asta Račkauskienė, Giedrė Gustienė, Edita Liutkevičienė, Virgilijus Urbšys, Eimantas Petrulevičius.

      Fortepijonu skambino buvusi gimnazistė Goda Palskytė, koncertavo kiti buvę ir šiuo metu besimokantys mokiniai.

      Renginį vedė dramos mokytoja Zita Butiškytė ir buvę gimnazistai Monika Vaičiūtė bei Julius Tomas Juodžiūnas

      Gimnazijos 25-mečio šventė buvo užbaigta bendra renginio dalyvių vakariene, kurią aišku, vainikavo milžiniško torto degustavimas. Neformalus gimnazijos šventės dalyvių bendravimas vyko sporto salėje, kuri kelių entuziastų dėka buvo paversta pokylių mene. Joje skambėjo gyvai atliekama klasikinė muzika, svečių vaišėmis rūpinosi specialiai tam pasamdyta įmonė. 

Daugiau akimirkų iš šventės rasite gimnazijos facebook paskyroje: 

 

UNIFORMŲ UŽSAKYMAS

BĮ UAB „Tometa“
Draugystės g.19, Kaunas
tel. 837 455 185
mob.8 687 83354

.

Plačiau apie mokyklinę uniformą   

PARTNERIAI

 

 
 

NAUDINGA

 

   

 

PROJEKTAI

 

Gimnazijos kontaktai

S. Lozoraičio 13, Garliava, LT-53226, Kauno r.
Telefonas/Faksas: 8 - 37 55 12 55
El. paštas: mokytojams@yahoo.com

Prisijungti

  

Dėl prisijungimo duomenų mūsų gimnazijos mokiniams arba mokinių tėvams

Neturintys prisijungimo duomenų ar negalintys prisijungti prie elektroninio dienyno tamo.lt kreipkitės el. paštu: tamo.gjlg@yahoo.com

Mokiniai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO mokiniams", o  laiške - savo vardą, pavardę bei klasę.

Mokinių tėvai temos eilutėje turi parašyti "Dėl TAMO tėvams", o  laiške  turėtų nurodyti savo vaiko vardą, pavardę bei klasę.

Prisijungimo duomenys bus atsiųsti per tris darbo dienas.
 

Lankomumas

Šiandien77
Šią savaitę643
Viso408504

Dabar lankosi

2
Statistika nuo 2014-10-15

Joomla! derinimo konsolė

Sesija

Profilio informacija

Atminties naudojimas

Duomenų bazės užklausos